Justøya i historisk sammenheng.

Denne snarveien fører til  siden "Kulturminne søk," som har forbindelser til riksantikvaren. Den nevner et par steder på Justøy i tillegg til Kapellet;

Huholmen:

Riksantikvaren om Huholmen: Gravfelt. Fra bronsealder eller jernalder.

Om morgenen 8. april ble det tyske transportskipet, MS «Rio de Janeiro» torpedert av en den polske ubåten ORP «Orzel» ved Justøya. Skipet viste seg å være fullt av tyske soldater, og overlevende soldater ble reddet i land. Disse kunne opplyse lokale myndigheter om at Bergen var deres mål. Nils Onsrud, politifullmektig ved Arendal politikammer, regnes som den som oppdaget det tyske angrepet på Norge. Hans informasjonen til militære myndigheter ble ikke tatt alvorlig, heller ikke av forsvarsministeren.

Gårds og slektshistorie-

Første bind av gårds- og slektshistorien for Vestre Moland, som inntil 1962 var en egen kommune, er nå i handelen.

Den omhandler Fjeldalsøya, Grisøya, Kraksøya og ikke minst Justøya. Utgiver er Lillesand kommune i samarbeid med Lillesands Sparebank.
Prisen er 598 kr, og boka fås kjøpt i sparebanken, på kommunetorget, på Norli bokhandel på Lillesand senter og på Matkroken Indre Årsnes.

På bildet ser vi Ellen Govertsen Trøgstad og bygdebokforfatter Terje Sødal.

Del denne siden