(Siden er under utvikling)

Grendehuset

Grendehuset ligger omtrent midt på øya, nærmest som en del av skolen. I praksis blir det og brukt som undervisnings og kontorlokale for Justøy Montessoriskole. Samtidig er det en viktig møteplass for øyas befolkning, og har gjennom tidene blitt brukt til forskjellige arangementer. Skolen og grendehuset er, sammen med kapellet, sentrum for øyas 17.mai feiring.

Utleie.

Grendehuset er permanent utleid til skolen.  Det har blitt forsøkt en ordning der grendehuset samtidig kunne leies ut til arrangement som konfirmasjoner, barnedåp og lignende.  Dette har vist seg å være en dårlig løsning. Grunnen er skolemattriel, elevarbeider, pulter etc. som må beskyttes, ryddes bort og så plasseres igjen slik det opprinnelig stod. Dette har fungert dårlig Lokalet vil likevel bli  stilt til disposisjon for korpsøvelser og møter, arrangementer i kommunal regi eller regi av Bygdelaget.     

Del denne siden