Justøybrua. Porten til Blindleia.

Justøybrua. Porten til Blindleia.

Bygdelagets hjemmesnekrede egenproduserte blad fra 2002.

Bygdelagets hjemmesnekrede egenproduserte blad fra 2002.

 Justøy

er,- i følge Wikipedia, - ei øy i et sokn i Vestre Moland prestegjeld og Lillesand kommune i Aust-Agder. Navnet kommer fra norrønt "Jostr."

Justøy har bruforbindelse og spredt bebyggelse. På øya ligger den gamle uthavna Brekkestø, et av minnene fra seilskutetida på Skagerakkysten.

Justøy er Aust-Agders nest største øy, 7,9 kvadratkilometer. Øya er i stor grad preget av sommerturisme, men også en del fastboende. Det finnes Montessoriskole, kapell, kirkegård og campingplass på øya, ("Bibelcampen" - også har vi barnehage.. red. anmerkning.) samt sommeråpen butikk i Brekkestø. På Nyberg, like ved Brekkestø, er det ruiner fra 2.verdenskrig. Festung "Bjørkestrasse" (I følge Wikipedia,- Birch-strasse i følge redaksjonen her...) et tysk forsvarsanlegg med bunkere befinner seg der.

Justøybroa. Før 1940 var det fergeleie i sundet der broa er. Det var ei ferge som blei trukket for håndmakt over sundet, og den må ha hvert ganske stor, for den tok datidens både busser og lastebiler. Under krigen bygde de tyske styrkene en provisorisk bro her. De trengte en mer effektiv flyt i transporten mellom festningsanlegget i Maurvika og fastlandet. Den broa vi ser i dag ble bygget etter krigen og innviet 24 oktober 1949. Da var den Austagder fylkes lengste og dyreste bro. Bjelkene som bærer broa, ble opprinnelig laget av tyskerne, og var tiltenkt en ubåtbunker i Bergen. Krigen tok slutt før bjelkene rakk frem dit, så de endte her i Justøybroa i stedet.

Så langt Wikipedia, - men Justøy er så mye mer. Det vil vi forsøke å vise dere på sidene her. Anbefaler også en kikk innom siden til Brekkestø vel: http://brekkestovel.no/  

Bygdelaget

(Siden er i ferd med å bli oppdatert 29.02.2024)

  Styret i dag:

 Leder: Kristen Weihe Steindal

Tlf: 909 52 684

Ansvarlig for hjemmesiden:   Håvard Uldahl

  Styremedlemmer:


Marit Engervik

Inger Lise Syversen

Anette Rasmussen

Varavalgt:

Lars Østerøy

Kristoffer Eide

Jo Van Der Eynden

 Årskontigenten for 2024 er kr. 200 for en hel husstand og kr. 100 for enkeltmedlemmer. Kontigent innbetales til konto nummer:

 2850 21 71323

  Justøy bygdelag har som formål å være et samlende punkt for hele øyas befolkning. For å sitere "statuttene": Formålet med laget er "å samle innbyggere på Justøy om felles oppgaver og interesser, berike det sosieale og kulturelle liv, og fremme bygdemiljø."

 Samtidig har bygdelaget sett det som en oppgave å hevde øyas interesser også utenfor øyas egne kyster, for eksempel i komunale saker som har følger for de som bor her. Her er det selvfølgelig en forutsetning at bygdelaget blir kontaktet, og gjort oppmerksom på innbyggernes ønsker. Selv om styret forsøker å holde ett våkent blikk mot det som skjer, er det ikke altid like lett å få med seg alle komunale vedtak som kan gripe inn i beboernes hverdag, hva øyas befolkning egentlig mener om disse, og andre forhold. 

 17.mai 

 Bygdelaget har tidligere hatt tett sammarbeid med Justøy 4-H om arrengement på øya. Etter som 4-H ikke lengre er aktve har en 17 m,ai komite blitt organisert  bestående av personer med tilknytning til skolen,  kapellet, samt andre interesserte i tillegg til Bygdelaget.   


St.Hans


De siste årene har St.Hans feiringen foregått  i Saltvik. 

Før dette var det tradisjon å legge feiringen til Ronnsholmen.  Båtskys ble gjort tilgjengelig for de som ikke hadde egen båt.  Ikke minst på grunn av vanskeligheter med å få fraktet ut bålmaterialer, i tillegg til ønske om om et sted det er lettere å komme til, ble feiringen flyttet  til Saltvik. Dette har hvert svært vellykket.

 


   En inngangsportal til øyas mangfold.

Vi ønsker gjennom vår hjemme side å være et forum der vi kan presentere det som skjer på øya, både nærings virksomhet og kulturliv. Målet er at dersom mann besøker hjemmesiden skal mann få en god oversikt over hva Justøy er,hva som finnes her, og herfra kunne nå frem til andre nettsteder som kan knyttes til aktiviteter på øya.

Vi er derfor taknemmlig for all kontakt fra lag, foreninger, bedrifter og kulturpersonligheter med tilknytning til øya.

Kontakt oss...

bruker det å stå på alle hjemmesider. Særlig viktig er vel det for noen som har som ambisjon å representere ei hel øy, der meningene ofte kan være ganske forskjellige. Samtidig har vi og et stort ønske om å samle alle, uansett sak og politiske holdninger i arbeidstiden, til lystig lag sammen i fritiden. Styrets personlige resurser er noe begrenset, selv om ideene og tankene er mange, så vi setter stor pris på initiativ utenfra, og er gjerne med på å tilrette legge for slikt dersom tiltakslystne personer ønsker å ta ett tak for å samle til hyggelig lag.

Det er og slik at til og med vår kunnskap om hva som rører seg på øya, kan være noe begrenset. Vi er derfor taknemmelig for alle tips, og tilbakespill, korrigeringer eller suplement til det vi påstår finnes her i dag, eller er "historiske fakta", - i særdeleshet lokale hendelser og historier fra tider som nye generasjoener på øya bare har en vag formening om eller ikke kjenner til i det hele tatt.

Vi kan kontaktes på følgende e post adresse:  postkasse@justoybygdelag.com

I tillegg kan styremedlemmene kontaktes direkte.

Bygdelagets historie.

Justøy bydelag er på mange måter en fortsettelse av "samtalelaget", som ble stiftet ved århundreskiftet ca1900.  Senere utviklet det seg et ungdomslag på øya. Bygdelaget vokste  kanskje videre ut fra dette ettersom ungdomen ble eldre.

I "nyere tid" har bygdelaget arbeidet aktivt for å få til et grendehus på øya, som en erstatning for "Kringsjå," - det gamle forsamlingslokalet på øya.  Det nye grendehuset ble satt opp der Justøy skoles gamle uthus lå. For å sikre finansieringen ble det ingått en avtale mellom bygdelaget og Lillesand kommune om utleie av lokalet til skolens formål.  Våren 1999 ble det besluttet å legge ned skolen. Skolen med tomt og tilbehør ble overdratt Justøy bygdelag.

Bygdelaget hadde en sentral rolle i arbeidet for å opprettholde en skole på øya, denne gangen i privat regi. Bygdelaget og skolen har siden hatt et nært sammarbeid.

Ett av bygdelagets "påfunn" var "magasinet" Justøya. Et lite hefte som ble forsøkt utgitt tre- fire ganger i året.  Første årgang var 2002. Dette var på sett og vis en videreføring av "Samtalelagets" protokoll, der skrivelystne kunne sette sine tanker og meninger.Var Vårbrudd en slags forløper til Facebook på justøya allerede i 1919? - Bare at datamaskinen ikke akuratt var allemanseie på den tiden... 

produksjonen av "Justøya" blei gjort på dugnad, med mye nattarbeid og økonomisk støtte fra bygdelaget, men da tilgang til rimelig produksjon av bladet etter en tid fallt bort, ble kostnadene for høye og prosjektet skrinlagt. 

Under hovedbildet ser dere et bilde av bladet. 

Linker til andre vel og foreninger på øya.

Brekkestø vel: http://brekkestovel.no/

Fra Blindleia. Bildet er tatt fra Justøybroa. (foto; Håvard)

Fra Blindleia. Bildet er tatt fra Justøybroa. (foto; Håvard)

Del denne siden