"Vårbrudd"

var "Samtalelagets" store skrivebok, og på mange måter øyas egen "leserspalte."  Her  skrev de som ønsket det ned sine tanker, inntrykk og meninger, beretninger om små og  litt større hendelser. Slik jeg har forstått det gikk boken rundt blandt de som ønsket den, og det ble  lest høyt fra boken når samtalelaget møttes. Etter å ha sett litt i dette eksemplaret fra 1924, er mitt intrykk at det må ha hvert mange potensielle forfatterspirer på øya. Boken er i mine øyne et praktverk.

Samtalelaget, som på sett og vis kan regnes som bygdelagets olderfar,- eller oldermor om mann vil, - ble antakelig stiftet ved århundre skiftet 1800/1900. Sidene gjengitt her er fra "protokollens" 6 årgang, - 1924. Kanskje finnes det bøker ett eller annet sted på øya helt fra første årgang, som da må være 1918?  

En side fra

En side fra "Samtalelagets" bok, Vårbrudd. En vakker sak.

"Vårbrudd," samtalelagets bok. Dette eksemplaret er fra 1924, 6.årgang.

Del denne siden