Igjen i følge Wikipedia:

"Brekkestø er en uthavn på Skagerakkysten, idyllisk beliggende på Justøy i Lillesand kommune. I dag er dern gamle uthavna et populært feriested. Brekkestø regnes ikke som tettsted av SSB. Brekkestø har et godt bevart bygningsmiljø med trearkitektur fra seilskutetiden."

Følgende er hentet fra Paul Løwenørns "Opplysende beretninger for de søefarende til de Specielle Kaarter over den Norske Kyst," - Købehavn  1791 - 1803: Brekkestøe paa Syydsiden av Just-Øe er egentlig en dobbel havn der to løp fører inn. I det østre løp kommer mann til den indre havn, dit små fregatter kan komme inn. Her ligger skipene "svinebundet" og havna er godt beskyttet mot vær og bølger. På ytre havn er det 13 - 17 fots dybde, og sandbunn.  Store fregatter får plass i denne havna. Gode fortøyninger til land er viktig i sydoslig vind.

 Det er lett å forstå at Brekkestø en gang var en travel uthavn, og atraktiv for skip som måtte søke ly for uvær eller vente på god vind, og det var et relativt stort antall Los i Brekkestø. Det er blitt sagt at det til tider var så tett med skip i havna at guttene i Brekkestø kunne løpe tørskodd fra skip til skip. Ett ganske internasjonalt miljø må det ha hvert.

Dette førte og med seg øket virksomhet på land, blandt annet flere gjestgiveri, skipshandel og butikker. I dag eksiterer fremdeles Brekkestø Landhandel nede ved brygga. Bærer av en lang tradisjon kan vi kanskje si. Den har kun sommeråpent, men bidrar til å skape et levende miljø i Brekkestø om sommeren.

Tar du en tur i Brekkestø så prøv å forestill deg hvordan stedet må ha sett ut i tidligere tider. Stopp opp litt på brygga, betrakt de rolige omgivelsene og forsøk å forestill deg havna full av skip, kanskje en fregatt liggende i ytre havn, lyden av ordre som blir gitt til mannskapene ombord i et skip som kommer inn. Kanskje snakker de to ved skipshandelen sammen på et språk du ikke forstår. Ja det kan jo skje i dag og foresten. Folk fra fjern og nær tar gjerne en tur innom Brekkestø.

Et sted for malerkunst og forfatterskap

Justøy, og i særdeleshet Brekkestø området, var tidlig på 1900 tallet tilholdsted for flere av våre landskjente kunstnere. I følge det OLaf T. Tønnessen skriver på sin egen hjemmeside, så var det omkring 1910 - 1915 rene kunstnerkolonien på øya. Christian Krogh, en av Norgeshistoriens mest kjente malere, bodde riktignok på Ullerøya, men han malte blandt annet Sverre Syvertsen, og søsteren. De bodde på Mæbø her på Justøy. Alexander Kiellands søster Janne, malte også her på øya.  Gabriel Scott og Nils Kjær bodde i flere år på Stuthei med sine familier. "Kilden" ble til her, og Nils Kjær skrev "Brekkestøbreve" og "Det lykkelige valget."  Vi kan vel kalle det klassikkere i norsk litteratur?  Et annet kjent navn innen norsk literatur, Gunnar Reiss-Andersen, bodde sammen med sin kone Tordis i Brekkestø i slutten av 1940 årene frem til sist på 1950 tallet.

Del denne siden