(Siden er under utvikling)

Grendehuset

Grendehuset ligger omtrent midt på øya, nærmest som en del av skolen. I praksis blir det og brukt som undervisnings og kontorlokale for Justøy Montessoriskole. Samtidig er det en viktig møteplass for øyas befolkning, og har gjennom tidene blitt brukt til forskjellige arangementer. Skolen og grendehuset er, sammen med kapellet, sentrum for øyas 17.mai feiring.

Utleie.

Lokalet kan leies til forskjellige formål, som f.eks. konfirmasjoner, møter etc. Kontaktperson er bygdelagerts leder Halvor Nes. Siden lokalet og benyttes av skolen til undervisningsformål er det av praktiske årsaker en del restriksjoner på bruk av lokalet. Se utleiereglementet lenger nede på siden.